Advies glasvoorraad en noodreparatiesets

 01 december 2018

Glasvoorraad zorgt voor snel herstel
Een flinke storm kan in één klap enorme hoeveelheden kasruiten vernielen. Reparatie van ruiten na een storm levert de laatste jaren problemen op. Dit komt onder andere door de afgenomen beschikbaarheid van beglazers en de strengere veiligheidseisen. Vertraging in het herstel leidt tot meer schade aan gewassen in kassen. Met een glasvoorraad en noodreparatiesets kunt u zorgen voor snel herstel van gebroken ruiten.

Advies glasvoorraad
De Stichting Coördinatie Calamiteitenbestrijding Glastuinbouw (CCG) stelde eind 2012 een advies op over de minimale glasvoorraad en hoeveelheden noodreparatiesets. Avéro Achmea werkte mee aan het tot stand komen van dit advies en heeft haar eigen advies hierop afgestemd.

Benodigde glasvoorraad per locatieadres
 
Kasoppervlakte Gehard glas* Snijglas
Tot 3 ha 100 ruiten 35 ruiten in de hoofdmaat
Extra per ha boven de 3 ha 25 ruiten 10 ruiten
Vanaf 19 ha 500 ruiten 195 ruiten
 
* De voorraad gehard glas moet de volgende verdeling naar glasmaat hebben: 70% hoofdmaat, 15% luchtraam, 15% onder luchtraam
 
Benodigde noodreparatiesets per locatieadres
 
Met deze sets kunt u noodreparaties in het kasdek snel, wind- en waterdicht uitvoeren.
 
Kasoppervlakte Noodreparatiesets
Tot 1 ha 5 sets
Extra per 2.000 m2 boven de 1 ha 1 sets
Vanaf 6 ha 30 sets

Bron: https://www.averoachmea.nl/zakelijk/voor-uw-bedrijf/Meer informatie/paginas/glasvoorraad.aspx

Slopen, Bouwen, of Renoveren? Alles onder 1 dak geregeld!